Home

System Zarządzania Jakością Powietrza (AQMS) jest ważnym narzędziem pomocniczym wspierającym lokalne strategie poprawy jakości życia, ochrony zdrowia publicznego i zrównoważenia.

Głównym celem jest analiza zagrożeń dla środowiska związanych z zanieczyszczeniem powietrza, na podstawie ciągłej analizy wskaźników i indeksów takich jak:

  • Lokalny wskaźnik występowania wysokich stężeń: rejestruje się obecność wysokiego stężenia cząstek chemicznych i atmosferycznych, w ograniczonym czasie ekspozycji.
  • Lokalny indeks długiej ekspozycji: rejestruje się dane z wyznaczonego obszaru podlegającemu długotrwałemu narażeniu na wysokie stężenia cząstek chemicznych i atmosferycznych, w określonym czas ekspozycji.
  • Wskaźnik stabilności klimatu: analiza skutków problemów lokalnych problemów z ich wpływem na sytuacje globalną, w tym z punktu widzenia klimatycznego.

Platforma ta zawiera narzędzia niezbędne do uczestnictwa, współdziałania i wykorzystania przez użytkowników o różnych profilach. Platforma może integrować w czasie rzeczywistym dane zebrane przez sieć czujników przeznaczonych do pomiaru natężenia ruchu drogowego.

Wewnętrznie, nasz system zarządzania jakością powietrza jest połączony z systemem monitorowania ruchu w czasie rzeczywistym, umożliwiając lepszą identyfikację standardów emisji zanieczyszczeń.